การเดินทางมาที่ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

เกาะหลีเป๊ะ เมืองไทย

การเดินทางมาที่ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

เกาะหลีเป๊ะ เมืองไทย

ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดซันไรส์ เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็น 1 ใน 60 เกาะเขตร้อนขนาดเล็ก ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

วิธีการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะที่ดีที่สุดคือ ขึ้นบริการเรือเร็วที่ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากท่าเรือ เมื่อคุณมาถึงเกาะหลีเป๊ะ เราจะไปรับคุณด้วยรถสามล้อหรือรถกระบะ

การเดินทางมาที่ไอดิลลิค คอนเซปต์ รีสอร์ท

จากกรุงเทพฯ

วิธีการเดินทางที่ดีที่สุดจากกรุงเทพฯ คือนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จากนั้นต่อแท็กซี่จากสนามบินไปที่ท่าเรือปากบารา แล้วนั่งเรือต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ รายละเอียดการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อยู่ด้านล่างนี้

หากนั่งเครื่องบินออกจากกรุงเทพฯ แนะนำให้คุณขึ้นไฟล์ทบินช่วงเช้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน-กันยายน) เครื่องจะลงจอดที่สนามบินหาดใหญ่ก่อนเวลา 9.30 น. เพื่อให้คุณไปถึงท่าเรือเพื่อเดินทางไปที่เกาะได้ทันเวลา โดยมีสายการบินให้บริการจากกรุงเทพ-หาดใหญ่จำนวนมาก เช่น แอร์เอเชีย การบินไทย ไลอ้อนแอร์ และนกแอร์

เดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เมืองไทย (เดินทางได้ตลอดทั้งปี)

  • จากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถตู้ไปยังท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
  • จากท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล สามารถเดินทางโดยเรือเร็วไปยังเกาะหลีเป๊ะ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึง 2 ชั่วโมง โดยขึ้นกับสภาพอากาศ เรือเร็วให้บริการทุกวัน โดยเรือจะออกจากท่าเวลา 11:30 น. และ 13:30 น.

หมายเหตุ
แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ก่อนเวลา 10.00 น. คุณจะถึงเกาะหลีเป๊ะในวันเดียวกัน และขากลับไม่ควรขึ้นเครื่องบินก่อนเวลา 16.00 น. จะได้ใช้เวลาอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะได้นานขึ้น ตามที่ต้องการ

เดินทางโดยรถตู้

1 ชั่วโมง 30 นาที

เดินทางโดยเรือเร็ว

1 ชั่วโมง 30 นาที

เดินทางโดยรถสามล้อ

5 นาที

เดินทางจากภูเก็ต เมืองไทย (เดินทางได้ตลอดทั้งปี)

  • นั่งเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ไปเกาะหลีเป๊ะ โดยเรือจะออกแค่ 1 รอบต่อวันเท่านั้น ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • เรือเร็วออกเดินทางทุกวัน ในเวลา 08:30 น.

เดินทางโดยเรือเร็ว

5 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถสามล้อ

5 นาที

เดินทางจากเกาะลันตา กระบี่ เมืองไทย (เฉพาะเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมเท่านั้น)

  • เดินทางโดยเรือเร็วจากท่าเรือศาลาด่าน เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • เรือเร็วออกเดินทางทุกวัน ในเวลา 10:30 น.

เดินทางโดยเรือเร็ว

3 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถสามล้อ

5 นาที

เดินทางจากเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เมืองไทย (เฉพาะเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมเท่านั้น)

  • นั่งเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • เรือเร็วออกเดินทางทุกวัน ในเวลา 9:30 น.

เดินทางโดยเรือเร็ว

5 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถสามล้อ

5 นาที

เดินทางจากลังกาวี ประเทศมาเลเซีย (ช่วงฤดูท่องเที่ยว: พฤศจิกายน – พฤษภาคมเท่านั้น)

  • เดินทางโดยนั่งเรือข้ามฟากจาก ลังกาวี ไปยังเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

หมายเหตุ
เนื่องจากการเป็นการเดินทางระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องแสดงตนด้วยหนังสือเดินทางที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ ท่าเรือเฟอร์รีเตลากา ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และ เกาะหลีเป๊ะ ส่วนในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (มิถุนายน – กลางเดือนตุลาคม) ไม่มีการตรวจคนเข้าเมืองบนเกาะหลีเป๊ะ ดังนั้นคุณจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดสตูล เมืองไทย เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นค่อยเดินทางไปที่ท่าเรือปากบารา

โดยเรือข้ามฟาก

30 นาที

เดินทางโดยรถสามล้อ

1 ชั่วโมง

บริการเรือรับส่งไปเกาะหลีเป๊ะ

จาก ... ถึงเกาะหลีเป๊ะ โดย ออกเดินทาง มาถึง
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 9.30 10.00
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 10.00 10.30
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 14.30 15.00
ท่าเรือปากบารา เรือเร็ว 11.30 13.30
ท่าเรือปากบารา เรือเร็ว 13.30 15.00
ภูเก็ต เรือเร็ว 8.30 13.30
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เรือเร็ว 9.30 13.30
เกาะลันตา (ท่าเรือศาลาด่าน) จังหวัดกระบี่ เรือเร็ว 10.30 13.30
เกาะไหง จังหวัดกระบี่ เรือเร็ว 11.00 13.30
เกาะมุก จังหวัดตรัง เรือเร็ว 11.20 13.30
เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล เรือเร็ว 12.30 13.30

บริการเรือรับส่งจากเกาะหลีเป๊ะ

จาก ... ถึงเกาะหลีเป๊ะ โดย ออกเดินทาง มาถึง
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 10.30 13.00
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 11.30 14.00
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 15.30 18.00
ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย เรือข้ามฟาก 16.00 18.30
ท่าเรือปากบารา เรือเร็ว 9.30 11.00
ท่าเรือปากบารา เรือเร็ว 11.30 13.30
ภูเก็ต เรือเร็ว 9.00 14.00
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เรือเร็ว 9.00 13.00
เกาะลันตา (ท่าเรือศาลาด่าน) จังหวัดกระบี่ เรือเร็ว 9.00 12.00
เกาะไหง จังหวัดกระบี่ เรือเร็ว 9.00 11.00

หมายเหตุ
เราไม่มีบริการรับ-ส่งไปยังรีสอร์ท เพื่อตัดความกังวลเรื่องบุคคลภายนอก
สำหรับบริการรับ-ส่ง ทั้งขาไปและกลับจากเกาะหลีเป๊ะ โปรดติดต่อช่องทางบริการ ตามรายชื่อด้านล่าง

Jolly Travel ติดต่อ :คุณดา 089-296-8866 www.jollytravel.in.th
CPS สตูล ติดต่อ: คุณเมนา 090-289-2691 www.satuncpstravel.com
สตูลปากบาราสปีดโบ๊ท ติดต่อ: คุณตา 080-549-4545
www.bundhayaspeedboat.com

Thank you for your subscribing. To get the privileges, kindly use the code

CDMEMBER

when you book directly online with us. Or click the below link.

Thank you for your subscribing. To get the privileges, kindly use the code

MEMBER

when you book directly online with us. Or click the below link.